✍ NOORD-ZUID: Poort Kolonie

🗓️ Dinsdag 29 januari 2019 | Noord-Zuid, Mobiliteit, Lommel

Ten gevolge van de aanleg van de N69 zuid (Nederland) en de aansluiting op de N74 ter hoogte van de grens te Lommel wordt momenteel door de provincie Noord-Brabant een studieopdracht opgesteld.

Poort Kolonie
Poort Kolonie

Momenteel loopt de procedure van de bouwaanvraag voor het traject N69 Noord als omleiding rond Valkenswaard richting Veldhoven, ter hoogte van Veldhoven wordt aangesloten op de autosnelweg Antwerpen–Eindhoven.

Het bestaande noordelijk tracé tussen Valkenswaard en de grens te Lommel gaat nu in een tweede fase onderzocht worden. Momenteel wordt de studieopdracht gedefinieerd en worden de uitgangspunten uitgeschreven.

Bedoeling is alleszins om de huidige gelijkgrondse kruisingen en erfontsluitingen aan te passen en/of te ontkoppelen en na te gaan of de breedte van de wegzate dient aangepast te worden.

Het profiel van de rijweg 2x1 rijstrook staat vast en sluit zo aan op het noordelijk deel waarvan momenteel een bouwaanvraag in behandeling is.

Ter hoogte van de grensovergang dienen enkele standpunten worden ingenomen met betrekking tot de wijze van aansluiting van de bestaande woningen en handelszaken die gelegen zijn langs de huidige weg. Hoe de plaatselijke wegen al of niet worden aangesloten op de internationale verbinding en op welke wijze het profiel van de N74 (2x2 rijstroken) overgaat op het profiel van de N69 (2x1).

Met andere woorden hoe kan een veilige goede doorstroming op de N69 en de N74 worden gerealiseerd en dit met met de lokale functies worden gecombineerd?

Opportuniteiten

Ter hoogte van de grens doen er zich enkele opportuniteiten voor, deze overgang kan worden opgeladen met de huidige functies die er momenteel samenkomen.

 • Historische achtergrond van de grensovergang met voormalige douaneactiviteiten, handel en bewoning.
 • De huidige invulling van deze gebouwen, de handelsactiviteiten hebben zich aangepast aan nieuwe mogelijkheden, zo werd een wisselkantoor een bloeiende horecazaak, de aanwezigheid van een servicestation…
 • De aantakking van de N715 op de hoofdstructuur N74.
 • De aansluiting van Maaij, de verbinding Bergeijk, naar de grenspost.
 • De natuurparken in de directe omgeving: de waterringen, het plateau Hageven dat momenteel doorsneden wordt, de aansluitingen van deze gebieden op de vallei van de Dommel en de Malpi enerzijds en de Velboput en Heuvelse Heide anderzijds.
 • De aansluiting van de N715 op de grenspost.
 • De fietsverbinding Lommel – Valkenswaard
 • Toekomstige halte openbaar vervoer

In de voorbesprekingen werd reeds gesteld dat de herinrichting van de weg ook een opportuniteit is om deze natuurgebieden te ontsluiten met twee poorten, één ter hoogte van het rondpunt naar Bergeijk en Borkel en één ter hoogte van de grensovergang, waar momenteel wandelwegen en een beperkte groene parking aanwezig zijn in de directe omgeving van de grensovergang.

Het lijkt ons belangrijk om al deze functies in kaart te analyseren en een historische grensovergang hiermee op te laden om vandaar uit een goede doorstroming op de hoofdverkeersas en een aantrekkelijke en verkeersveilige ontsluiting voor de Poort Kolonie te realiseren. Maar ook om de natuurverbinding ter hoogte van deze omgeving te versterken.

Moeilijkheden

 • AWV is momenteel enkel geïnteresseerd in de ontwikkeling van de N74 vanuit Helchteren naar Houthalen.
 • De fietssnelweg richting Valkenswaard loopt momenteel via Pelt.
 • Duidelijke afspraken dringen zich op met Pelt zowel naar mogelijk toekomstig openbaar vervoer richting Nederland als naar toekomstige wenselijke ontsluiting van de N74 en de N71 richting Nolimpark en de aanpalende gehuchten Kolonie, Barrier en Overpelt-Fabriek.

Vandaar vragen we aan Stad Lommel om deze visie vanuit de verschillende invalshoeken, zowel mobiliteit, als vanuit landschappelijk, natuurversterkend en sociaaleconomisch oogpunt goed te keuren aan de hand van onderstaande principes om zo deze ontwikkelingen lokaal een kans te geven en de doorstroming op de N69-N74 tevens te garanderen.

Deze principes kunnen dan met steun van de gemeenteraadsbeslissing opgevolgd worden bij het overleg N69 Zuid en het overleg in kader van het openbaar vervoer en de internationale fietsverbindingen.


Walter Cremers
Walter Cremers
Gemeenteraadslid
Rita Phlippo
Rita Phlippo
Fractieleider