✍ Uitbreiding asielcentrum Parelstrand. Meer vragen en bezorgdheid.

🗓️ Vrijdag 10 januari 2020 | Persbericht, Parelstrand, Lommel

SAMEN sp.a uitte eerder haar bezorgdheid over de door Fedasil aangekondigde uitbreiding van asielcentrum Parelstrand. Veel mensen laten wonen op een plaats met weinig voorzieningen zonder deftige oplossing voor openbaar vervoer geeft onnodige druk op omgeving en omwonenden. Er zijn echter meer vragen.

Stacaravans op de parking van Blauwe Meer.
Stacaravans op de parking van Blauwe Meer.

Afgeschreven woonunits voor asielzoekers

SAMEN sp.a verneemt nu dat Oostappen heel wat afgeschreven en in Nederland afgekeurde woonunits terug in dienst wil nemen voor asielopvang.

Gemeenteraadslid Jean-Jacques Melotte: “Opvang moet altijd menswaardig zijn en bovendien als Oostappen geld wil verdienen moet dat op een correcte manier gebeuren. Daarom vraag ik me af in welke staat de units zich bevinden? En kan dit zonder vergunning, want de oude caravans die men nu ook wil hergebruiken, moesten destijds verdwijnen zodat Parelstrand zijn vergunning kreeg.”

Ook op de parking van Blauwe Meer, eveneens in uitbating door de Oostappen, blijken een vijftigtal caravans geleverd te zijn (zie foto’s in bijlage). “Waar dienen die voor? Toch geen extra asielopvang mag ik verwachten?” besluit Melotte.

Lommel mist toeristische inkomsten

Lommel is een toeristische stad. Het inzetten van toeristische infrastructuur voor langere tijd is dus niet gunstig: niet alleen verdwijnt er toeristische accomodatie, de stad maar ook horecabedrijven lopen zo inkomsten mis.

Rita Phlippo, fractieleider: ”De uitbreiding naar het rechtergedeelte doet mij de vraag stellen of dit in overeenstemming is met de destijds afgesloten erfpacht met de stad Lommel? Een erfpacht die bedoeld was voor ‘recreatie’. Ik vrees ook dat Parelstrand riskeert zijn toeristische vergunning kwijt te spelen nu zij hun inkomsten voor langere duur uit andere activiteiten willen halen.”

SAMEN sp.a roept het stadsbestuur op om de situatie niet te ondergaan. Asielopvang is nodig maar dient op een correcte en menswaardige manier te gebeuren. Ook het feit dat de Lommelaar de uitbreiding via een persbericht van de Minister moest vernemen, betreurt SAMEN sp.a. Was er dan geen overleg op voorhand? Communicatie is erg belangrijk in een gevoelig dossier als dat van Parelstrand, ook door een stadsbestuur.


Jean-Jacques Melotte
Jean-Jacques Melotte
Gemeenteraadslid
Rita Phlippo
Rita Phlippo
Fractieleider