✍ Open brief aan burgemeester Bob Nijs (CD&V)

🗓ī¸ Vrijdag 26 februari 2021 | Corona, Lommel

Open brief aan burgemeester Bob Nijs (CD&V) naar aanleiding van zijn beschuldigingen aan onze fractie tijdens de gemeenteraad van februari 2021. Hij beschuldigde ons van een politiek media spel nadat 2 schepenen achter zijn rug gevaccineerd werden tegen de richtlijnen in.


Geachte Burgemeester,

Onze fractie Samen sp.a was erg ontgoocheld over uw reactie als burgemeester op de gemeenteraad met de beschuldigingen die u uitte tegen onze fractie, de fractieleider en, zonder namen te noemen, leden van de fractie.

Wij vinden het allereerst bijzonder dat u de aandacht vooral probeert te leggen op een artikel in de media in plaats van op de door ons veroordeelde feiten. Alsof de Lommelaars geen recht hebben om te weten wat er gebeurd is.

Volgens u werd de integriteit van de betrokken schepenen in twijfel getrokken door het artikel en dus niet door hun daden? Dat is niet onze visie. Zij hebben zelf in hun volle bevoegdheid als schepen beslist om zich niet aan de richtlijnen te houden. Dat was fout.

Maar dat u daarbij tot 3 maal toe ons onterecht beschuldigt deze feiten in de pers te hebben gebracht, kan voor ons niet. U verwees naar geruchten en noemt geen namen. Ook niet na de raad. Op die manier zijn dit soort uitspraken wel erg gratuit. Wij hebben dit in onze fractie uiteraard nadien besproken en daarom schrijf ik het hier nogmaals duidelijk neer: niemand van onze fractie was op enige manier betrokken bij het artikel, wie dan ook de bron voor de journalist mag geweest zijn.

Sinds begin februari deden vele geruchten in Lommel de ronde dat er niet gevaccineerd werd volgens de opgelegde volgorde van de afgesproken protocollen. Wij hadden als fractie afgesproken hier niet over te communiceren en zouden wellicht op de gemeenteraad duidelijkheid gevraagd hebben aangezien wij geen politiek wensen te voeren op basis van geruchten. Toen de feiten in het artikel van HLN stonden, hebben wij gereageerd. Achter die reactie staan wij nog steeds 100%: schepenen moeten zich verantwoordelijk gedragen en hadden dit niet mogen doen.

Ook na de gemeenteraad blijven wij overtuigd dat er onvoldoende afspraken waren Ên zijn gemaakt aan wie deze restvaccins worden toegediend. Het is toch logisch dat een oppositie vragen stelt over deze tekortkoming. Hierover mag u van mening verschillen maar beschuldigingen uiten zonder dat u daarvoor enig bewijs aanreikt, is in uw positie niet gepast. Als geruchten de Lommelse politiek gaan beheersen, zijn we ver van huis.

Bovendien was deze tussenkomst naast de kwestie, de verwijten aan ons dus onterecht en het meest ergerlijk behept met incorrecte beschuldigingen. Wij willen als fractie vooral vooruitkijken naar de moeilijke maanden die voor ons liggen maar vragen wel dat u zich wat deze beschuldigingen betreft u deze intrekt en u zich daar voor verontschuldigt.

Met vriendelijke groet,


Rita Phlippo
Rita Phlippo
Fractieleider
Farid Verrijt
Farid Verrijt
Gemeenteraadslid
Rina Ven
Rina Ven
Gemeenteraadslid
Kris Verduyckt
Kris Verduyckt
Gemeenteraadslid & Federaal Parlementslid
An-Sofie Maes
An-Sofie Maes
Gemeenteraadslid
Kelly Bosmans
Kelly Bosmans
Gemeenteraadslid
Jean-Jacques Melotte
Jean-Jacques Melotte
Gemeenteraadslid
Walter Cremers
Walter Cremers
Gemeenteraadslid
Carine Creemers
Carine Creemers
Gemeenteraadslid
Ronny Geysen
Ronny Geysen
Gemeenteraadslid
Ersin Kemaldar
Ersin Kemaldar
Gemeenteraadslid