✍ NOORD-ZUID: De juiste weg? Enkel met bijkomend onderzoek.

🗓️ Maandag 21 december 2020 | Persbericht, Noord-Zuid, Mobiliteit, Lommel

Standpunt Samen sp.a over de tussennota van het dossier Noord-Zuid & Spartacus

Noord-Zuid verbinding
Noord-Zuid verbinding

De Lommelse fractie SAMEN sp.a blijft het dossier Noord-Zuid (en het daaraan gekoppelde dossier van de sneltramlijn naar Noord-Limburg) kort opvolgen. Logisch want de komende tijd zal de werkgroep belangrijke beslissingen in dit dossier moeten nemen. Op maandag 21 december wordt alvast het openbaar onderzoek over de tussennota afgesloten.

Wat voorafging? Op vraag van SAMEN sp.a organiseerde het stadsbestuur in november een toelichting van de werkgroep Noord-Zuid. Onze bezorgdheid over het feit dat onze stad niet prominent aanwezig was in de eerste plannen van die werkgroep bleek terecht.

“Bijkomend onderzoek, dat door ons werd aangevraagd, toont nu duidelijk aan dat het sneltramlijn-traject met als eindstation Lommel de meeste reizigers genereert. Een andere belangrijke conclusie is dat de ligging van het Noord-Limburgse knooppunt cruciaal is.” zegt gemeenteraadslid Walter Cremers.

Dit knooppunt verzamelt een mix van openbaar vervoer, gemotoriseerd verkeer en fietsers als vlot vertrekpunt om naar Hasselt of verder te reizen. Daarvoor is wel wat ruimte nodig, goede fietsinfrastructuur en ook een veilige aansluiting op de Noord-Limburgse hoofdwegen.

Onze fractie heeft op basis van deze resultaten een duidelijk advies bezorgd aan de stad Lommel én de werkgroep Noord-Zuid. Er blijven immers belangrijke onderzoeksvragen:

  1. Welk tracé is het beste om er de sneltramlijn richting Lommel te leggen? De werkgroep ging tot nu toe uit van een tracé langs de A24 (Noord-Zuid) maar berekende nog niet het aantal potentiële op- en afstappers langs de andere mogelijkheid: de oude baan (N74). We zijn ook erg benieuwd naar het verschil in kostprijs tussen beide opties.

  2. Op welke plaats zou men best zo’n knooppunt leggen om ook de gemeente Pelt of het Nolimpark goed te bedienen? Onze fractie gelooft dat een ontwikkeling op het huidige aspergeveld naast de N71 en N74 een goede optie is. De plannen van het Vlaams Gewest om hier op termijn een op- en afrittencomplex te voorzien, versterken die gedachte.

Voor SAMEN sp.a is het duidelijk. Om tot een correcte en definitieve conclusie te komen over dat tracé en het knooppunt, is dit bijkomend onderzoek nodig. Onze eerdere tussenkomst in dit dossier toonde alvast aan dat een traject met een strategisch gelegen knoop voor Noord-Limburg en een eindstation in Lommel het doel zou moeten zijn.


Walter Cremers
Walter Cremers
Gemeenteraadslid
Rita Phlippo
Rita Phlippo
Fractieleider
Kris Verduyckt
Kris Verduyckt
Gemeenteraadslid & Federaal Parlementslid