✍ Leegstand in Lommelse handelspanden neemt toe

🗓️ Dinsdag 4 februari 2020 | Gemeenteraad, Economie, Kerkstraat, Lommel

De leegstand in de Lommelse handelspanden neemt toe. Het is een fenomeen waar alle gemeenten mee te maken hebben, maar Lommel dat in de voorbije jaren was opgeklommen als het derde sterkste handelscentrum in Limburg des te meer.

De Kerkstraat in het centrum
De Kerkstraat in het centrum

Daarenboven lopen veel in de voorbije jaren opgestarte projecten, die het centrum zowel naar handel als bewoning versterken (zoals Mudhoven, Adelberg West, site Indekeu, stationsomgeving Kattenbos, Hoekske , Hoge Steden, voetbalstadion, Binnensingel, …), vertraging op of worden zelfs niet verdergezet. 😏

Dynamiek 👫

SAMEN sp.a maakt zich zorgen dat deze dynamiek om het centrum te versterken stilaan on hold komt te staan, waardoor het bestrijden van de leegstand nog een groter probleem wordt.

Vandaar vroegen we aan het stadsbestuur op de gemeenteraad van 28 januari 2020 deze projecten kordater aan te sturen, alsook welke nieuwe initiatieven te overwegen om de leegstand in te perken. 👍

Hoge huurprijzen 💰

De hoge huurprijzen zijn een aandachtspunt, maar blijven een overeenkomst tussen private partijen. Overleg tussen huurders en verhuurders is hier wenselijk. Stadsbestuur kan hierin bemiddelen.

Vernieuwde aanleg van het Dorpsplein 🚧

Horeca is gediend met de vernieuwde aanleg van het Dorpsplein en omgeving, de bijkomende verkeersmaatregelen die nieuwe autovrije ruimte voorzien ter hoogte van Molsekiezel aan de Kroon en in het begin van de Lepelstraat tot aan de Koningstraat.

De nieuwe aanleg geeft meer ruimte voor terrassen of ze gratis ter beschikking stellen is moeilijk te verantwoorden, gezien de kosten van het aangelegd en onderhoud openbaar domein die door alle Lommelaars werden gedragen.

Warenhuizen 🛍️

De warenhuizen horen volgens onze mening wel thuis in het centrum, hier zijn schitterende voorbeelden van in Nederland en Duitsland in gemeenten van vergelijkbaar met Lommel. Recent parkeeronderzoek wees uit dat er voldoende openbare parkings in het centrum aanwezig zijn. De uitdaging is om deze parkings op termijn ondergronds te maken of zo de beleving bovengronds mooier groener en veiliger voor de bezoeker in te richten.

Openbare ruimte ⛲

Daarnaast dringen we als SAMEN sp.a aan op uitvoering van de verantwoorde ruimtelijke verdichtingsprojecten in het centrum, die het centrum versterken met zowel nieuwe woonmogelijkheden als andere stedelijke diensten en al meer dan een jaar op realisatie wachten.

Verder bouwen aan kwalitatief wonen en verblijven binnen de stadslaan met sterke publieke ruimten (Adelbergpark, Mudhoven, Burgemeesterpark, Hoekske, In ’t Ven …) verbonden aan de 3 structurele openbare pleinen (Kerkplein, Dorpsplein en Hertog Janplein) geven Lommel een unieke identiteit die een sterk wapen vormt om handel in het centrum aantrekkelijk te maken. 👌🚀


Ronny Geysen
Ronny Geysen
Gemeenteraadslid
Walter Cremers
Walter Cremers
Gemeenteraadslid