✍ Extra gemeenteraad: oppositie legt plan op tafel voor steun aan Lommelse verenigingen.

🗓️ Vrijdag 14 augustus 2020 | Persbericht, Gemeenteraad, Corona, Lommel

De Lommelse oppositiepartijen, SAMEN sp.a, Voor 3920 Lommel en PVDA Lommel hebben het initiatief genomen om een extra gemeenteraad samen te roepen eind deze maand.

Voor 3920 Lommel, SAMEN sp.a & PVDA
Voor 3920 Lommel, SAMEN sp.a & PVDA

Het COVID-virus beheerst nog steeds onze levens

Het verenigingsleven wordt hard getroffen. Op 2 juni liet Vlaanderen weten dat het extra middelen uittrok voor de verenigingen waarbij voor Lommel een bedrag van 450.991 euro werd gereserveerd. Tot op heden konden wij nauwelijks een aanzet bespeuren van de Lommelse meerderheid tot verdeling van deze middelen. Gezien het nieuwe werkjaar begin september start en gezien de blijvende onduidelijkheid zou het goed zijn dat het stadsbestuur de verenigingen alvast een correcte verdeling voorstelt van die middelen. Zo kunnen zij beter hun werkingsjaar opstarten.

SAMEN sp.a heeft alvast zo’n mechanisme helemaal uitgewerkt dat het graag wil voorleggen aan de Lommelse gemeenteraad.

We zullen deze extra gemeenteraad uiteraard ook heel wat andere vragen stellen. Het systeem van de Lommel bon heeft blijkbaar toch niet gewerkt zoals het hoorde. Ook zijn we benieuwd naar de resultaten van het sociaal onderzoek dat schepen Bleys aankondigde en naar eventuele extra steunmaatregelen. Wij vragen ons af waarom de stad Lommel geen lokale contact tracing overweegt, wat in schril contrast staat met heel wat andere Vlaamse gemeenten. Nochtans is contact tracing dé sleutel die er voor zorgt dat we straks ons sociale leven voorzichtig terug kunnen opstarten in combinatie met het aanwezige virus.

PVDA Lommel agendeert ook een punt over het tekort aan computers voor kinderen van gezinnen in kansarmoede. Zeker nu het schooljaar terug opstart, is dat een grote nood die tot nu toe niet ingevuld werd.

Een belronde naar de 75-plussers of een bloemetje voor het verzorgend personeel: leuke one-shots maar wij zien vandaag weinig structurele corona-maatregelen en vandaar ons initiatief om de gemeenteraad samen te roepen met de andere oppositiepartijen.

De gemeenteraadsleden van de oppositie beklemtonen bovendien dat ze afzien van enige vergoeding voor deze extra raad.


Jean-Jacques Melotte
Jean-Jacques Melotte
Gemeenteraadslid
Sooi Van Limbergen
Sooi Van Limbergen
PVDA
Dag Indehoek
Dag Indehoek
Voor 3920 Lommel