✍️ Dossier Noord-Zuid: Oproep tot communicatie met de Lommelaars

🗓️ Vrijdag 7 februari 2020 | Persbericht, Noord-Zuid, Mobiliteit, Lommel

In het HBVL van 7 februari lezen we dat vijf betrokken gemeenten uitvoerig ingelicht worden omtrent de 7 tracés van de mogelijke Noord-Zuidverbindingen door de Werkvennootschap en Studio NZL. De communicatie gebeurt door middel van een Noord-Zuidkrant en een publieke raadpleging in de 5 gemeenten, waarbij alle inwoners de kans krijgen om hun zeg te doen over de 7 mogelijke tracés.

Noord-Zuid verbinding
Noord-Zuid verbinding

Tot onze (SAMEN sp.a Lommel) verbazing lezen we dat de stad Lommel geen deel uitmaakt van deze gemeenten en onze inwoners verstoken blijven van deze informatie en inspraak.

Dit is voor ons onbegrijpelijk. 🤔

“Niet alleen is de Noord-Zuid ook gelegen op het grondgebied Lommel, bovendien worden in het project ook standpunten bepaald over de toekomstige ontsluiting van Noord-Limburg door middel van openbaar vervoer.” zegt fractieleider Rita Phlippo. “In de vroegere plannen van Spartacus was een verbinding voorzien van Hasselt via Pelt naar Lommel. Aangezien die plannen nu gekoppeld worden in het project Noord-Zuid is het belangrijk dat de Lommelaars hun zeg daarover kunnen doen.” 🚎

Lommel is de grootste gemeente naar oppervlakte en inwonersaantal van Noord-Limburg met een industriële ontwikkeling (Kristalpark) die door Vlaanderen zelf een groot strategisch belang wordt toegedicht. Het is daarom niet ernstig om de stad Lommel niet in deze communicatie, die bepalend gaat zijn voor de toekomstige ontsluiting van Noord-Limburg, te betrekken. 🙋

Volksvertegenwoordiger Kris Verduyckt: “Omdat niemand tegen een goede en open communicatie kan zijn, hebben wij onze vraag aan de Werkvennootschap en Studio Noord Zuid Limburg bezorgd om ook de stad Lommel in deze fase in het project op te nemen. Er werd ook een brief gestuurd aan de betrokken Vlaamse ministers Demir en Peeters. Ook al is het een complex en langlopend dossier, er is volgens ons geen enkele reden om de Lommelaars niet te informeren over dit project”. 💥

Lees hier het magazine over de Noord-Zuid verbinding (pdf).


Kris Verduyckt
Kris Verduyckt
Gemeenteraadslid & Federaal Parlementslid
Rita Phlippo
Rita Phlippo
Fractieleider