✍ Discriminatie en diversiteit

🗓️ Vrijdag 26 juni 2020 | Discriminatie, Gemeenteraad, Corona, Lommel

Nu dat de coronamaatregelen stilaan versoepeld worden wordt de maatschappelijke aandacht verlegd naar een ander eeuwenoud gekend probleem; met name racisme.

Huis van de Stad
Huis van de Stad

Ik wil dan ook vragen dat we even bewust gaan nadenken wat één van gemeenschappelijke behoeftes zijn tussen al de mensen op deze planeet. Waarschijnlijk zullen de meesten onder ons al geraden hebben: het is namelijk ZUURSTOF. Het snakken naar adem.

Het belangrijkste element om in leven te blijven werd ontnomen van George Floyd tijdens zijn arrestatie. Zonder enig vertoon van weerspannigheid liet hij het leven.

Het doet me deugd dat de mensen uit alle uithoeken van de wereld massaal, vreedzaam hun stem laten horen tegen racisme, uiteraard de relschoppers niet meegerekend. Er is een stortvloed aan zwarte posts op social media als steunbetuiging aan de Black Lives Matter beweging, waar je niet naast kan kijken.

Geen holle worden maar daden

Maar het is hoogtijd. Het is hoogtijd dat we niet enkel onze diepe verontwaardiging met holle woorden gaan uiten, maar eindelijk ook eens daadwerkelijk overgaan tot daden!

Racisme is één van de vormen van discriminatie, maar we moeten ook de ander vormen van discriminatie onder ogen durven zien. Discriminatie zoals op grond van gender, nationaliteit, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, leeftijd, gezondheidstoestand, handicap en noem maar op …

Nog steeds ondervinden veel mensen structurele discriminatie op de arbeidsmarkt, huisvestingsmarkt en onderwijs.

Voor het eerst in 17 jaar zullen straks meer ontslagen zijn dan aanwervingen ten gevolge van corona faillissementen, blijkt uit de 3 maandelijkse ManpowerGroup Barometer. Hoe gaan deze mensen verder nog werk vinden wanneer ze nog eens met verscheidene vormen van discriminatie gaan worstelen?

Uit veldonderzoek van Stijn Baert (professor arbeidseconomie) blijkt dat een Turkse naam 46.2% minder kans maakt om uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek. Ongelooflijk. Dus, niet je competenties maar je afkomst telt waarmee je heel je leven mee opgezadeld bent. Vervolgens worden deze mensen bestempeld als niet geïntegreerd. Hoe kan men integreren als men zijn kansen ontvreemd. Integratie betekent voor mij het doorlopen van het volgend traject:

  1. taalmachtig zijn
  2. werkgelegenheid
  3. belastingen betalen
  4. actief betrokken zijn en bijdrage leveren voor onze welvaart!

En hierin rust een zware last op de schouders van onze stad waar we op lokaal niveau ongetwijfeld het verschil kunnen maken.

Gelijke kansen

Als stad moeten we gelijke kansen blijven stimuleren en diversiteit nog meer promoten binnen de gemeentelijke diensten. Met diversiteit bedoel ik dan ook aanwervingen op alle niveaus in de openbare –en de private sector, zodat geen enkel talent verloren gaat. Zoals jullie het ook reeds gevolgd hebben heeft de Vlaamse regering de naam praktijktesten in een ander jasje gestoken. Men noemt het voortaan monitoringssysteem. Hierbij wilt men de lokale besturen aanmoedigen om racisme en discriminatie op de werkvloer en op de huurmarkt te bestrijden. Als gemeente kunnen wij hierin reeds het voortouw nemen om praktijktesten toe te passen op deze 2 domeinen. Desnoods via een extern gespecialiseerde bedrijven. In Gent, Antwerpen, Leuven past men dit reeds toe en sindskort wil Genk ook hier werk van maken.

Hierbij even paar van onze voorstellen voor Lommel:

  • Drempel verlagen om stage te lopen binnen de gemeente om de werking van de gemeentelijke diensten al te beproeven.
  • Bedrijven stimuleren om diversiteitsbeleid op te maken, trainen van medewerkers personeelszaken en invoeren anoniem solliciteren.
  • Toekennen extra voordelen voor bedrijven/organisaties/verenigingen die bepaalde procent diversiteit in hun personeelsbestand kunnen voorleggen.
  • Sociale norm in de maatschappij veranderen door campagnes tegen discriminatie op te zetten. Borden, posters, banners, sociale media acties.

Ersin Kemaldar
Ersin Kemaldar
Gemeenteraadslid