✍ DIGITALE GEMEENTERAAD: GEEN GOEDE ZAAK VOOR DEMOCRATIE

🗓️ Zaterdag 20 juni 2020 | Persbericht, Gemeenteraad, Corona, Lommel

De voltallige oppositie in de Lommelse gemeenteraad is erg ontgoocheld dat de meerderheid ondanks een eerdere belofte er toch voor kiest om ook in juni een digitale gemeenteraad te houden.

Voor 3920 Lommel, SAMEN sp.a & PVDA
Voor 3920 Lommel, SAMEN sp.a & PVDA

Bij aanvang van de lockdown werd over de partijgrenzen heen beslist om de raad digitaal te organiseren. Omwille van de beperkingen werd toen ook gezegd om voorlopig enkel de tijdsgebonden en dus noodzakelijke punten te behandelen.

Na drie maanden stellen we vast dat ook deze afspraak niet steeds gehandhaafd werd. Enkele principiële dossiers werden toch op een snel tempo door de meerderheid beslist zonder veel overleg met betrokkenen:

  • Het oprichten van een scholengemeenschap zonder betrokkenheid van de leerkrachten, laat staan de ouders, werd beslist.
  • Het nieuwe reglement van de kwaliteitskamer kwam er zonder een grondige communicatie met de huidige betrokken leden.
  • Het afsluiten van de Molenstraat werd rap beslist ondanks aandringen op communicatie met de inwoners van de rechtstreeks betrokken straten.
  • Het klimaatactieplan 2020-2030 staat nu ook geagendeerd zonder voorafgaand overleg met de fracties.

Niet alleen is het debat in zo’n tool bijzonder moeilijk, tijdens de raad werden de tussenkomsten van de oppositie soms onderbroken en aan een tijdslimiet onderworpen, waar uit de digitale gegevens blijkt dat de leden van de meerderheid ondanks dat ze duidelijk langer aan het woord waren, niet werden onderbroken.

Onze duidelijke vraag op de vorige gemeenteraad van mei om terug fysiek te vergaderen werd toegezegd maar nu dus niet ingewilligd. We zien nu dat de maatregelen van de hogere overheid dit toelaten, maar daar waar de stad vergaderruimten aan derden ter beschikking stelt voor 35 personen, dit voor haar belangrijkste vergadering de gemeenteraad niet doet.

We betreuren dit ten zeerste en hopen in de nabije toekomst op een transparante werking van de raad, die er nu spijtig genoeg niet helemaal is.


Rita Phlippo
Rita Phlippo
Fractieleider
Sooi Van Limbergen
Sooi Van Limbergen
PVDA
Dag Indehoek
Dag Indehoek
Voor 3920 Lommel